Carte | Poezie | Proză | Cântec

Concepția literar-artistică, activitatea scriitoricească

Boris Druță

Boris Druță este un avocat, scriitor, compozitor și interpret (cant- autor) de limbă română din Republica Moldova.

S-a născut la 5 februarie 1955 în satul Inești, raionul Telenești, județul Orhei (zona de Centru, codreana a R. Moldova) în familia lui Victor a lui Ion a lui Manolache și Verei lui Nică a lui Gheorghe a lui Andrei a Axintoaiei Druță.( Ambii părinți purtau acelaș nume de familie—DRUȚĂ). La părinți cu el au fost trei copii: sora Ana (a.n.1950) și fratele Ion (a.n.1952). Discipol al profesorilor Nina Tudosan, Zinaida, Alexei Andoni, Veronica Coropcă, Aurelia Târsână, Silvestru Maximilian de la școala primară din Inești și al iluministului, profesor de română de la școala medie (azi liceul Lucian Blaga) din Telenești, evreul Beniamin Cogan. A fost membru al comsomolului intre anii 1969 si 1983. În 1973 absolvește școala tehnică nr.2 din Chișinău, obținînd profesia de sudor electric. În anii 1973-1975 și-a făcut serviciul militar în trupele aeriene ale URSS. În 1980 a absolvit facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Practică avocatura la Chișinău[2] Consideră că anii de studenție au fost cei mai neinteresanți și triști din tinerețea lui, din cauza colectivului birocratic și al disciplinelor îndoctrinate cu ideologia comunistă. Actualmente locuiește la Chișinau unde profesează avocatura. A început a publica proză din 1981, iar din 1993 este Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Autor a 19 cărți de proză, poezie și teatru, peste 20 de lucrări muzicale puse pe muzică, versurile și înterpretare proprie (vezi rețeaua de socializare youtube.com). Publică romane, povestiri, nuvele, poezii, pamflete politice (vezi rețelele de socializare: agonia.ro; https://borisdruta.wordpress.com/). Nu a fost membrul partidului comunist, nu a avut și nu are apartenență la vreo formație politică. A contribuit activ la distrugerea ideologiei comuniste, manifestându-și activitatea la crearea unei mentalități democratice, de tip european. Aceste idei le-a promovat și în publicațiile sale. Din anul 1990 este Membrul Uniunii ziariștilor din R. M. Copiii lui sunt:Daniela,Victor,Nelly,Veronica, Radu, Petrică-Elena (gemeni), Sorin, Nicoletta, Valeria-Patricia.

Fiind preocupat de istoria Basarabiei a abordat istoria localității de baștină și a celor din raionul Telenești, în speță în romanul „Copiii serenadelor”.

Fiind parțial evreu din naștere a consacrat pagini inspirate istoriei și personalităților evreiești de pretutindeni, dar mai ales evreilor basarabeni. A fost organizatorul unui simpozion la Chișinău cu partciparea unor istorici, literați din Israel, ude s-a desbătut problema holocaust-ului în Basarabia. Materialele acestui simpozion pot fi găsite în cartea „ Flori de dor pentru Șalom”.

A dat o biografie veridică, bazată pe documente din arhivă a lui Grigore Kotovskii. A dat de asemenea o analiză critică a operei poetului rus Alexandr Pușkin în chestiunea moldovenilor și a populației Basarabiei, care a suscitat polemici.