Carte | Poezie | Proză | Cântec

Tu ești ca lacrima de dulce

Boris Druță

Azi eşti ca lacrima de dulce În ciuda vremilor uitate De m-ai respins prin răzbunare Tu speră că ai avut dreptate.

Iar părul tău frumos, cu farmec Se conturează-n ceas de-a fi Minutele-n cadran iar picur Cînd interzici de a-l iubi!..

Îngroapă anul care trece! Declară-l un eşec scontat! Distruge-o amintire (tristă?) Condamnă-mă c-am existat!

Şi speră: mîine-a fi mai bine În calea marilor iubiri Vei întîlni amorul dulce Împresurat de trandafiri!

Suntem toţi trecători pe lume Chiar dacă timpu-i vinovat?.. M-ai izgonit tăios din vise Să mă condamni c-am existat!

Vor trece anii pe cîmpia De tinereţe şi de flori Voi rechema mereu stihia A ochilor fermecători!

Precum etern mă trec din viaţă Eşecul iernilor mă duce La floarea alb-a amintirii Ascunsă-n lacrima ta dulce.