Carte | Poezie | Proză | Cântec

Тоска по детям / Dor de copii

Boris Druță

Тоска по детям -- это инструментальная версия вальса Бориса Друцэ в исполнении оркестра Гостелерадио Молдовы. Дирижер Народный артист РМ, Лауреат Государственной премии, Георге Мустя


Cintecul Dor de copii. Muyica lui Boris Druta in interpretarea orchestrei a Companiei Teleradio Moldova. Dirijor Artistul poporului, Laureatul premiului de Stat Gheorghe Mustea